Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật lên men lactic đồ uống từ sắn (Manihot esculenta Crantz) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Thanh Thuỷ.
 
L9722
 
168
 
MB
 

Trần Thanh Thuỷ. Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật lên men lactic đồ uống từ sắn (Manihot esculenta Crantz) : LA TS sinh học : 1.05.12 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 168tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9722.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến