Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế máy vắt bã sắn dạng ép trục băng tải lọc :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lâm Trần Vũ.
 
L9725
 
135
 
MB
 

Lâm Trần Vũ. Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế máy vắt bã sắn dạng ép trục băng tải lọc : LA TS kỹ thuật : 02.18.01 / Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghiệp sau thu hoạch. - H., 2003. - 135tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9725.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến