Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phan Chính Thức.
 
L9726
 
 
MB
 

Phan Chính Thức. Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá : LA TS giáo dục học : 5.07.01 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 195tr; 30cm + 1tt + Ph.l. - Thư mục: tr. 178-185
 
luanan_9726.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 16 khách Trực tuyến