Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Quá trình cải tổ Bungari (1987-1990) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Trung Dũng.
 
L9728
 
183
 
MB
 

Lê Trung Dũng. Quá trình cải tổ Bungari (1987-1990) : LA TS sử học : 5.03.04 / Viện Sử học. - H., 2003. - 183tr, tm; 30cm + 1tt + ph.l. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9728.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến