Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Lập luận với việc luyện cho học sinh phổ thông trung học cách lập luận trong giai đoạn văn nghị luận :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Hữu Phong.
 
L9729
 
199
 
MB
 

Trần Hữu Phong. Lập luận với việc luyện cho học sinh phổ thông trung học cách lập luận trong giai đoạn văn nghị luận : LA TS giáo dục học : 5.07.02 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 199tr; 30cm + 1tt + Ph.l. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9729.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 20 khách Trực tuyến