Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu tạo màng dày siêu dẫn Bi2 Sr2 Ca1 Cu2 Ox và một số tính chất của chúng :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đỗ Thị Sâm.
 
L9731
 
150
 
MB
 

Đỗ Thị Sâm. Nghiên cứu tạo màng dày siêu dẫn Bi2 Sr2 Ca1 Cu2 Ox và một số tính chất của chúng : LA TS vật lí : 01.02.07 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 150tr; 30cm + 1tt + Ph.l. - Thư mục: tr. 141-150
 
luanan_9731.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến