Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Italia từ đầu thập kỷ 90 đến nay :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Bùi Nhật Quang.
 
L9734
 
197
 
MB
 

Bùi Nhật Quang. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Italia từ đầu thập kỷ 90 đến nay : LA TS kinh tế : 5.02.12 / Viện Kinh tế Thế giới. - H., 2003. - 197tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 190-193
 
luanan_9734.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến