Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc y học cổ truyền và tân Dược ở khu vực Hà Nội :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thanh Bình.
 
L9736
 
162
 
MB
 

Nguyễn Thanh Bình. Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc y học cổ truyền và tân Dược ở khu vực Hà Nội : LA TS Dược học : 03.02.06 / Đại học Dược Hà Nội. - H., 2003. - 162, 15tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 104-117
 
luanan_9736.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến