Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đánh giá một số dòng giống ngô có nguồn gốc khác nhau và nghiên cứu sử dụng chúng tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lý Quý T­ờng.
 
L9737
 
148
 
MB
 

Lý Quý T­ờng. Đánh giá một số dòng giống ngô có nguồn gốc khác nhau và nghiên cứu sử dụng chúng tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ : LA TS nông nghiệp : 4.01.08 / Đại học Huế. - Huế, 2003. - 148tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9737.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến