Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, hoá sinh của một số loại rong đỏ (Rhodophyta) và rong nâu (Phaeophyta) ở vùng đầm phá và ven biển Thừa Thiên - Huế :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Võ Thị Mai Hương.
 
L9738
 
 
MB
 

Võ Thị Mai Hương. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, hoá sinh của một số loại rong đỏ (Rhodophyta) và rong nâu (Phaeophyta) ở vùng đầm phá và ven biển Thừa Thiên - Huế : LA TS Sinh học : 1.05.17 / Đại học Huế. - Huế, 2003. - 152, XXV, 10tr; 30cm + 1tt.
 
luanan_9738.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến