Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu chức năng của thất trái bằng Phương pháp siêu âm tim và doppler dòng chảy qua van động mạch chủ và van hai lá ở bệnh nhân basedow :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Anh Vũ.
 
L9739
 
134
 
MB
 

Nguyễn Anh Vũ. Nghiên cứu chức năng của thất trái bằng Phương pháp siêu âm tim và doppler dòng chảy qua van động mạch chủ và van hai lá ở bệnh nhân basedow : LA TS y học : 3.01.31 / Đại học Huế. - Huế, 2003. - 134tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9739.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 12 khách Trực tuyến