Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu các dấu ấn của các virus viêm gan B,C và đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung Thư biểu mô tế bào gan :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Vân Huy.
 
L9740
 
 
MB
 

Trần Vân Huy. Nghiên cứu các dấu ấn của các virus viêm gan B,C và đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung Thư biểu mô tế bào gan : LA TS y học : 3.01.31 / Đại học Huế. - Huế, 2003. - 122tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9740.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 20 khách Trực tuyến