Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý - sinh thái và khả năng nhân giống bằng hom cây hoàng đàn giả (Dacrydium elatum Wallich ex. Hooker) ở vườn quốc gia Bạch Mã :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Huỳnh Văn Kéo.
 
L9741
 
129
 
MB
 

Huỳnh Văn Kéo. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý - sinh thái và khả năng nhân giống bằng hom cây hoàng đàn giả (Dacrydium elatum Wallich ex. Hooker) ở vườn quốc gia Bạch Mã : LA TS sinh học : 1.05.17 / Đại học Huế. - Huế, 2003. - 129tr, tm, ph.l; 30cm +
 
luanan_9741.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 23 khách Trực tuyến