Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu định vị locut của một số tình trạng hình thái ở lúa cạn phục vụ cho việc chọn dòng lúa chịu hạn :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Liên.
 
L9742
 
127
 
MB
 

Nguyễn Thị Kim Liên. Nghiên cứu định vị locut của một số tình trạng hình thái ở lúa cạn phục vụ cho việc chọn dòng lúa chịu hạn : LA TS sinh học : 1.05.17 / Viện Công nghệ Sinh học. - H., 2003. - 127tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 112-127
 
luanan_9742.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 27 khách Trực tuyến