Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số cấu trúc sâu vỏ trái đất và phân vùng địa chấn kiến tạo miền Bắc Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đặng Thanh Hải.
 
L9746
 
150
 
MB
 

Đặng Thanh Hải. Nghiên cứu một số cấu trúc sâu vỏ trái đất và phân vùng địa chấn kiến tạo miền Bắc Việt Nam : LA TS vật lí : 1.02.24 / Viện Vật lý Địa cầu. - H., 2003. - 150tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 135-150
 
luanan_9746.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 341 khách Trực tuyến