Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Sử dụng Phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ nhóm trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp bằng clo tại thành phố Hà Nội :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Dương Hồng Anh.
 
L9747
 
146
 
MB
 

Dương Hồng Anh. Sử dụng Phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ nhóm trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp bằng clo tại thành phố Hà Nội : LA TS hoá học : 1.04.03 / Đại học Khoa học Tự nhiên. - H.,
 
luanan_9747.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 390 khách Trực tuyến