Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đẩy mạnh quá trình phát triển thị Trường nông thôn Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Duy Hiếu.
 
L9750
 
201
 
MB
 

Lê Duy Hiếu. Đẩy mạnh quá trình phát triển thị Trường nông thôn Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.01 / Viện Kinh tế học. - H., 2003. - 201, 17tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 196-201
 
luanan_9750.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến