Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu thực hiện Phương pháp nhận dạng đối tượng với thông tin quan sát không đầy đủ trong thăm dò tìm bom đạn dưới lòng đất :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Hoàng Thanh.
 
L9751
 
155
 
MB
 

Nguyễn Hoàng Thanh. Nghiên cứu thực hiện Phương pháp nhận dạng đối tượng với thông tin quan sát không đầy đủ trong thăm dò tìm bom đạn dưới lòng đất : LA TS kỹ thuật: 2.05.01 / Học viện Kỹ thuật Quân sự. - H., 2003. - 155, 10tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr
 
luanan_9751.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến