Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân và cơ chế gây thiếu máu ở phụ nữ có thai :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Viết Trung.
 
L9752
 
140
 
MB
 

Nguyễn Viết Trung. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân và cơ chế gây thiếu máu ở phụ nữ có thai : LA TS y học : 3.01.05 / Học viện Quân y. - H., 2003. - 140tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 127-140
 
luanan_9752.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến