Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu Phương pháp Triss sửa đổi trong tiên lượng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân chấn tHương phải mổ :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Hữu Tú.
 
L9756
 
122
 
MB
 

Nguyễn Hữu Tú. Nghiên cứu Phương pháp Triss sửa đổi trong tiên lượng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân chấn tHương phải mổ : LA TS y học : 3.01.21 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 122tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9756.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến