Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu đánh giá kết quả sử dụng nẹp đúc cố định trên bệnh nhân viêm quanh răng :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Vũ Văn Bình.
 
L9757
 
110
 
MB
 

Vũ Văn Bình. Nghiên cứu đánh giá kết quả sử dụng nẹp đúc cố định trên bệnh nhân viêm quanh răng : LA TS y học : 3.01.29 / Viện nghiên cứu khoa học Y-Dược lâm sàng 108. - H., 2003. - 110tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9757.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 658 khách Trực tuyến