Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu nguồn gen bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt độ (TGMS) phục vụ công tác tạo giống lúa hai dòng ở Việt nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thị Gấm.
 
L9759
 
163
 
MB
 

Nguyễn Thị Gấm. Nghiên cứu nguồn gen bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt độ (TGMS) phục vụ công tác tạo giống lúa hai dòng ở Việt nam : LA TS nông nghiệp : 4.01.05 / Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp. - H., 2003. - 163, 10tr; 30cm + 1tt. - Th­
 
luanan_9759.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 382 khách Trực tuyến