Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Oswald ripening of alkane emulsions:
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Hoàng Thị Kiều Nguyên.
 
L9762
 
151
 
MB
 

Hoàng Thị Kiều Nguyên. Oswald ripening of alkane emulsions: effect of the presence of surfactant micelles : Thesis of Doctor Degree / Vrije Universitat Brussel. - Brussel, 2003. - 151tr; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9762.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến