Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và hiệu quả hoạt động hết hợp quân dân y khống chế sốt rét ở một số xã biên giới Việt Nam (1996-2001) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lâm Quốc Hùng.
 
L9767
 
139
 
MB
 

Lâm Quốc Hùng. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và hiệu quả hoạt động hết hợp quân dân y khống chế sốt rét ở một số xã biên giới Việt Nam (1996-2001) : LA TS y học : 3.01.11 / Học viện Quân y. - H., 2003. - 139tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 1
 
luanan_9767.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến