Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của châm huyệt này lên một số chỉ số sinh học :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Bùi Mỹ Hạnh.
 
L9772
 
161
 
MB
 

Bùi Mỹ Hạnh. Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của châm huyệt này lên một số chỉ số sinh học : LA TS y học : 3.01.04 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 161tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 156-161
 
luanan_9772.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến