Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh Thanh - Nghệ tĩnh :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Mai Thị Thanh Tâm.
 
L9774
 
 
MB
 

Mai Thị Thanh Tâm. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở các tỉnh Thanh - Nghệ tĩnh : LA TS kinh tế : 5.02.01 / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - H., 2003. - 210tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 199-210
 
luanan_9774.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 25 khách Trực tuyến