Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu điều trị phẫu thuật ung Thư thực quản ngực :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phạm Đức Huấn.
 
L9775
 
120
 
MB
 

Phạm Đức Huấn. Nghiên cứu điều trị phẫu thuật ung Thư thực quản ngực : LA TS y học : 3.01.21 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 120tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9775.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến