Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ sản xuất ván dăm chất lượng cao làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc trong điều kiện miền Bắc Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Hoàng Tiến Sinh.
 
L9777
 
112
 
MB
 

Hoàng Tiến Sinh. Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ sản xuất ván dăm chất lượng cao làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc trong điều kiện miền Bắc Việt Nam : LA TS kỹ thuật : 2.13.02 / Viện Khoa học Lâm nghiệp. - H., 2003. - 112tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Th­
 
luanan_9777.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến