Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu truyền khối bạc cầu giàu bạch cầu trung tính trong điều trị nhiễm khuẩn - nhiễm độc bỏng nặng :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Khánh Hội.
 
L9780
 
142
 
MB
 

Nguyễn Khánh Hội. Nghiên cứu truyền khối bạc cầu giàu bạch cầu trung tính trong điều trị nhiễm khuẩn - nhiễm độc bỏng nặng : LA TS y học : 3.01.09 / Học viện Quân y. - H., 2003. - 142tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 126-142
 
luanan_9780.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 1686 khách Trực tuyến