Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron điều khiển hệ có nhiễu chuyển động thành phần :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phan Văn Hiền.
 
L9782
 
126
 
MB
 

Phan Văn Hiền. Nghiên cứu ứng dụng mạng Nơron điều khiển hệ có nhiễu chuyển động thành phần : LA TS kỹ thuật : 2.05.06 / Đại học Bách Khoa Hà Nội. - H., 2003. - 126tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9782.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến