Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tăng c­ờng khai thác nội dung thực tế trong dạy học số học và đại số nhằm nâng cao năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh trung học cơ sở :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Bùi Huy Ngọc.
 
L9786
 
193
 
MB
 

Bùi Huy Ngọc. Tăng c­ờng khai thác nội dung thực tế trong dạy học số học và đại số nhằm nâng cao năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh trung học cơ sở : LA TS giáo dục học : 5.07.02 / Đại học Vinh. - Vinh, 2003. - 193, 10tr; 30cm + 1tt. -
 
luanan_9786.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 14 khách Trực tuyến