Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Khảo sát ảnh hưởng của các thăng giáng ngẫu nhiên lên một số thông số đặc trưng của hệ lượng tử trên cơ sở Phương trình quang học bloch hiệu dụng :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Văn Vinh.
 
L9787
 
116
 
MB
 

Lê Văn Vinh. Khảo sát ảnh hưởng của các thăng giáng ngẫu nhiên lên một số thông số đặc trưng của hệ lượng tử trên cơ sở Phương trình quang học bloch hiệu dụng : LA TS vật lý : 1.02.18 / Đại học Vinh. - Vinh, 2003. - 116tr; 30cm + 1tt + 12 tờ. - Thư mục:
 
luanan_9787.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến