Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng gà tam hoàng :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Quý Khiêm.
 
L9790
 
145
 
MB
 

Nguyễn Quý Khiêm. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng gà tam hoàng : LA TS nông nghiệp : 4.02.01 / Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp. - H., 2003. - 145tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 125-141
 
luanan_9790.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến