Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Cơ sở khoa học và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình thực hiện chiến l­ợc Hướng về xuất khẩu :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Dương Mạnh Hải.
 
L9793
 
167
 
MB
 

Dương Mạnh Hải. Cơ sở khoa học và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình thực hiện chiến l­ợc Hướng về xuất khẩu : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Viện Kinh tế Thế giới. - H.
 
luanan_9793.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 43 khách Trực tuyến