Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đánh giá tuổi thọ của một số dạng chi tiết và hệ thống trên xe máy công binh chịu tải trọng ngẫu nhiên :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Xuân Khải.
 
L9799
 
143
 
MB
 

Trần Xuân Khải. Đánh giá tuổi thọ của một số dạng chi tiết và hệ thống trên xe máy công binh chịu tải trọng ngẫu nhiên : LA TS kỹ thuật : 2.01.03 / Học viện Kỹ thuật Quân sự. - H., 2003. - 143tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 138-143
 
luanan_9799.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 14 khách Trực tuyến