Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

ứng dụng vật liệu từ trong việc thiết kế chế tạo các máy phát điện sức gió ở Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Hùng Tiến.
 
L9800
 
149
 
MB
 

Lê Hùng Tiến. ứng dụng vật liệu từ trong việc thiết kế chế tạo các máy phát điện sức gió ở Việt Nam : LA TS vật lý : 60.44.50 / Đại học Bách Khoa Hà Nội. - H., 2003. - 149tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 138-149
 
luanan_9800.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến