Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Sử dụng câu hỏi, bài tập để tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy - học sinh thái học lớp 11 trung học phổ thông :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Thanh Oai.
 
L9801
 
 
MB
 

Lê Thanh Oai. Sử dụng câu hỏi, bài tập để tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy - học sinh thái học lớp 11 trung học phổ thông : LA TS giáo dục học : 5.07.02 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2003. - 136tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục
 
luanan_9801.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến