Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu khả năng tăng bền gốm kết cấu nền AL2O3 chế tạo bằng Phương pháp luyện kim loại bột :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Thế Phương.
 
L9804
 
123
 
MB
 

Trần Thế Phương. Nghiên cứu khả năng tăng bền gốm kết cấu nền AL2O3 chế tạo bằng Phương pháp luyện kim loại bột : LA TS kỹ thuật : 2.09.06 / Đại học Bách Khoa Hà Nội. - H., 2003. - 123tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9804.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến