Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Y tế nông thôn đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới thực trạng và xu Hướng biến đổi :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Đức Chính.
 
L9805
 
201
 
MB
 

Nguyễn Đức Chính. Y tế nông thôn đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới thực trạng và xu Hướng biến đổi : LA TS xã hội học : 5.01.09 / Học viện Chính trị Quốc gai Hồ Chí Minh. - H., 2003. - 201, 7tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 163-169
 
luanan_9805.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 41 khách Trực tuyến