Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu hiệu ứng sai hình nhiễm sắc thể ở tế bào lympho người dưới tác dụng của bức xạ ion hoá và một số hoá chất dùng trong nông nghiệp :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Quế.
 
L9807
 
131
 
MB
 

Trần Quế. Nghiên cứu hiệu ứng sai hình nhiễm sắc thể ở tế bào lympho người dưới tác dụng của bức xạ ion hoá và một số hoá chất dùng trong nông nghiệp : LA TS sinh học : 1.05.06 / Đại học Khoa học Tự nhiên. - H., 2003. - 131tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục
 
luanan_9807.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến