Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Một số yếu tố tâm lý cơ bản trong tự học của sinh viên cao đẳng sư phạm :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Thị Minh Hằng.
 
L9808
 
212
 
MB
 

Trần Thị Minh Hằng. Một số yếu tố tâm lý cơ bản trong tự học của sinh viên cao đẳng sư phạm : LA TS tâm lý học : 5.06.02 / Đại học sư phạm Hà Nội. - H., 2000. - 212, 14tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 191-196
 
luanan_9808.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến