Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Biogeochemistry of heavy metals in freshwater ecoystems :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Hồng Liên.
 
L9810
 
210
 
MB
 

Nguyễn Hồng Liên. Biogeochemistry of heavy metals in freshwater ecoystems : Dissertation of degree of Ph.D. / Vrije Universitet Brussel. - Brussel, 2003. - 210tr; 23cm + 1tt. - Thư mục: tr. 202-204
 
luanan_9810.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 45 khách Trực tuyến