Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu hợp lý hoá phản ứng của kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất ở khu vực Hà Nội :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thế Đệ.
 
L9811
 
240
 
MB
 

Nguyễn Thế Đệ. Nghiên cứu hợp lý hoá phản ứng của kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất ở khu vực Hà Nội : LA TS kỹ thuật : 2.15.04 / Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. - H., 2003. - 240tr; 30cm + 1tt + 10 tờ. - Thư mục: tr. 93-102
 
luanan_9811.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 47 khách Trực tuyến