Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đàm Văn Vượng.
 
L9812
 
158
 
MB
 

Đàm Văn Vượng. Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình : LA TS kinh tế : 5.02.09 / Học viện Ngân hàng. - H., 2003. - 158tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 154-158
 
luanan_9812.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 160 khách Trực tuyến