Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Duality in optimization financial problems :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Thành Long.
 
L9814
 
197
 
MB
 

Nguyễn Thành Long. Duality in optimization financial problems : Monograph. - Warszawa : Szkola Glówna Handlowa w Warszawie, 2003. - 197tr : minh hoạ; 23cm + 1tt. - (Monographie i opracowania; 520). - Thư mục: tr. 195-197
 
luanan_9814.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 37 khách Trực tuyến