Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Di dân tự do của các dân tộc Tày, Nùng, Hmông, Dao từ Cao Bằng, Lạng Sơn vào Dak Lak giai đoạn 1986-2000 :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Bá Thuỷ.
 
L9816
 
0
 
MB
 

Nguyễn Bá Thuỷ. Di dân tự do của các dân tộc Tày, Nùng, Hmông, Dao từ Cao Bằng, Lạng Sơn vào Dak Lak giai đoạn 1986-2000 : LA TS lịch sử : 5.03.10 / Viện Dân tộc học. - H., 2003. - 188tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 176-188
 
luanan_9816.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 32 khách Trực tuyến