Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu phối hợp hào châm và xoa bóp y học cổ truyền phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhi di chứng viêm não Nhật Bản :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đặng Minh Hằng.
 
L9817
 
115
 
MB
 

Đặng Minh Hằng. Nghiên cứu phối hợp hào châm và xoa bóp y học cổ truyền phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhi di chứng viêm não Nhật Bản : LA TS y học : 3.01.31 / Đại học Y Hà Nội. - H., 2003. - 115tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9817.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 44 khách Trực tuyến