Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu tối ­u hóa mạng doanh nghiệp hàng không :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Văn Minh.
 
L9818
 
151
 
MB
 

Nguyễn Văn Minh. Nghiên cứu tối ­u hóa mạng doanh nghiệp hàng không : LA TS kỹ thuật : 2.07.11 / Viện nghiên cứu Điện tử tin học và Tự động hoá. - H., 2003. - 151, 12tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 143-148
 
luanan_9818.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 41 khách Trực tuyến