Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Untesuchungen zum vakuumentgasen von festen pflanzlichen lebensmittelvearbeitungsgutern :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lưu Trung Tuyên.
 
L9819
 
130
 
MB
 

Lưu Trung Tuyên. Untesuchungen zum vakuumentgasen von festen pflanzlichen lebensmittelvearbeitungsgutern : Dr. Ing. Dissertation / Technischen Universitat Dresden. - Dresden, 1998. - 130s : ill.; 22sm + 1ref. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9819.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến