Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA nhằm đánh giá sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng chứa (n và p) trong một số hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính cải tiến :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Văn Thiều.
 
L9821
 
136
 
MB
 

Lê Văn Thiều. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích dòng chảy FIA nhằm đánh giá sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng chứa (n và p) trong một số hệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính cải tiến : LA TS hoá học : 1.04.03 / Đại học Khoa học
 
luanan_9821.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến